Agentura FELIDA - podklady na vyřízení víz

Podklady potřebné pro vyřízení turistického víza do Ruska

 • Cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu z Ruska s volnou dvojstránkou bez záznamů)
 • 1 x fotokopii cestovního pasu (dvojstrana s fotografií)
 • 1 x fotografii pasového formátu (musí být současná kvalitní barevna fotografie 3,5x4,5 cm)
 • 1 x vyplněný formulář anketa  (čeština) - pošlete naší agentuře pro vyplnění online formuláře
 • Cestovní pojištění platné pro území Ruske federace (Evropa) na celou dobu platnosti víza.* (V případě zájmu si můžete naším prostřednictvím vyřídit cestovní pojištění!)
 • Turistický voucher nebo pozvání do Ruska (zajistí naše agentura Felida) 

Podklady potřebné pro vyřízení služebního víza do Ruska

 • Cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu z Ruska s volnou dvojstránku bez záznamu)
 • 1 x fotokopii cestovního pasu (dvojstrana s fotografií)
 • 1 x fotografii pasového formátu (musí být současná kvalitní barevna fotografie 3,5x4,5 cm)
 • 1 x vyplněný formulář anketa (angličtina) - pošlete naší agentuře pro vyplnění online formuláře
 • Cestovní pojištění platné pro území Ruské federace (Evropa) na celou dobu platnosti víza*  (V případě zájmu si můžete naším prostřednictvím vyřídit cestovní pojištění!)
 • Pozvání do Ruska, které je vyřízeno přes MZV Ruské Federace (zajistí agentura Felida)

* Cestovní pojištění (kopii smlouvy) platné pro území Ruska do 30 dnů je nutné doložit pro celou dobu platnosti víza. U dvou-vstupového víza a více-vstupového víza je možné doložit kopii smlouvy o CP pro první vstup. CP opatřené razítkem a podpisem musí obsahovat jméno a příjmení pojištěné osoby, datum narození, číslo smlouvy, lhůtu platnosti, limit pojistného plnění a také územní platnost ( Rusko, Evropa, celý svět).  Cestovní pojištěni vyřízeni elektronicky online je platné bez razítka a podpisu.

V případě CP k platebním kartám je nutné doložit čitelnou kopii přední strany karty a také potvrzení z dané banky, že je k platební kartě sjednáno platné cestovní pojištění s těmito uvedenými údaji.

V případě rámcové firemní smlouvy je třeba doložit potvrzení od zaměstnavatele, že CP se vztahuje i na danou osobu po dobu platnosti viza.

Podklady potřebné pro tranzitní vízum do Ruska

 • Podklady potřebné pro tranzitní vízum do Ruska jsou stejné jako pro vyřízení turistického víza (nepotřebujete jen voucher-pozvání)
 • Tranzitní vízum do Ruska se vystavuje na základě platného víza do jiné cílové země - Kazachstánu, Běloruska.
 • Tranzitní vízum do Ruska se 2 vstupy - platnost 3-10 dní (2. vstup je platný pouze pro vstup  z 3. země např. Kazachstánu - ne ČR) 

Fotoslužba

Urychlíte dodání kvalitní fotografii e-mailem  -  vyfoťte se Vaším mobilním telefonem

 • Zhasněte stropní světlo, aby se zabránilo stínům, pozadí by mělo být bílé barvy, nebo světlé tónované.
 • Postavte se blízko ke zdi, aby se zabránilo stínům, fotit bleskem, z délky alespoň 1,5 metru.
 • Na fotografii by měla být zobrazena ramena a měl by být dostatečný prostor nad hlavou. 
 • Pošlete nám fotografii ve formátu JPG/GIF e-mailem, vaši fotografii upravíme pro potřeby víza.
 • Fotografie se nahrávají do systému vízové aplikace, kontrolují se vaše údaje s fotografií při vstupu do RF. Nekvalitní a nesoučasná fotografie může byt důvodem zamítnutí vyřízení víza na konzulátu Ruské Federace, a možné komplikace při překračování ruských hranic.

Online vízový formulář do Ruska

 • Ruský konzulát v České republice uvádí, online vízový formulář s referenčním číslem, který se vyplňuje žadateli v českém, ruském nebo anglickém jazyce, a tiskne se pomocí webové stránky konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace: 
 • visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
 • Vyplněním a zasláním formuláře urychlete proces vyřízeni víza do Ruska
 • Občane cizí států (ne EU) musí při žádosti o ruské vízum předkládat doklad o povolení k trvalém pobytu ČR

Doručení dokumentů potřebných pro vyřízení víza

 • podklady doručíte na naši adresu: CA FELIDA, Korunovační 26, Praha 7, 170 00
 • poštou, kurýrem, osobně, e-mailem (urychlení vystavení pozvání!)

Objednaná víza vyžadujeme uhradit předem - při předání podkladů na vyřízení víza!

Registrace v Rusku

 • Podle zákona "O registraci cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti na území Ruské Federace" má každý cizinec, který vstoupí na ruské území povinnost se během 7 pracovních dnů po příjezdu do Ruska zaregistrovat
 • Pokud cestujete do Ruska na dobu kratší než 7 pracovních dnů (nepočítají se víkendy, státní svátky) registrovat se nemusíte
 • Pokud budete na území Ruské Federace 7 a více pracovních dnů bydlet v hotelu, registraci za Vás automaticky provede hotel
 • Pokud budete ubytovaní jinde než v hotelu, zaregistrovat Vás může majitel nebo oprávněný nájemce nemovitosti, kde budete bydlet, případně zvoucí osoba nebo organizace (osoba nebo firma, která byla uvedena na pozvání)
 • Registrace spočívá v doručení vyplněného formuláře: 
 • Oznámení o příjezdu cizince na místo pobytu na oddělení Federální Migrační Služby a získání potvrzené spodní části formuláře
 • K registraci budete potřebovat: kopii pasu (stránka s fotkou a osobními údaji), kopii víza a migrační kartu (tu budete vyplňovat cestou do Ruska před pasovou kontrolou)
 • To lze provést osobně s poskytovatelem ubytování na místní pošty nebo na oddělení místního FMS

Cestuje-li občan ČR do RF motorovým vozidlem jako řidič

 • Musí mít s sebou platný řidičský průkaz ČR a platný mezinárodní řidičský průkaz, nebo je vhodnější mít u sebe kopii českého řidičského průkazu s ověřeným překladem do ruštiny
 • Pokud řidič používá k cestě vozidlo, jehož není vlastníkem, právní řád RF v tomto případě ukládá aby byl řidič vybaven rusky psanou plnou mocí majitele vozidla. Podpis na plné moci musí být notářsky ověřen
 • České povinné ručení a mezinárodně uznávaná "zelená karta" pro území RF platí

Důležité upozornění

 • Falešné dokumenty a dotazníky s nepravdivými údaji budou mít za následek zamítnutí vyřízení víza, nebo zákaz vstupu do Ruské federace.
 • Udělení víza plně záleží na rozhodnutí konzulátu Ruské federace.
 • Konzulát odmítnutí vydání víza nekomentuje a nevrací konzulární poplatek.

Kontakt

VÍZOVÝ SERVIS Agentura Felida s.r.o.
Korunovační 26
Praha 7, 170 00, Bubeneč
732 115 829
222 710 555