Agentura FELIDA - podklady na vyřízení víz do Ruska

Podklady potřebne pro vyřízení turistickeho víza 

 • Cestovní pas platný 6 měsíců po návratu z Ruska s volnou dvojstránkou bez záznamů
 •  1 x fotokopii cestovního pasu (dvojstrana s fotografií) 
 •  1 x fotografii pasového formátu (musí být současná kvalitní profesionální barevna fotografie - musí mít bíle pozadí formátu 3,5x4,5 cm).  Vytiskněme vaše profesionálne barevné fotografii (nikoli sken) vysoké rozlišenosti na bílém pozadí ve formátu jpeg dodání e-mailem naší agentuře Felida. 
 •  1 x vyplněný formulář anketa - pošlete naší agentuře pro vyplnění  online ruské vízove ankete
 • Turistické vízum, pozvání MID RF (voucher turistické organizace v Rusku) vyřízuje naše agentura Felida
 •  Cestovní pojištění platné pro území Ruske federace, nebo svět na celou dobu platnosti víza. (V případě zájmu vyřídime váše cestovní pojištění) 
 • Soukromá víza do Ruska je možné i nyní získat pro rodinné příslušníky. Zde doporučujeme obracet se přímo na vízový centr VFS Spalena 14 Praha 1. Každá žádost se posuzuje individuálně konzulem.

Podklady potřebné pro vyřízení obchodního víza 

 • Cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu z Ruska s volnou dvojstránku bez záznamu)
 • 1 x fotokopii cestovního pasu (dvojstrana s fotografií)
 • 1 x fotografii pasového formátu (musí být současná kvalitní profesionální barevna fotografie, musí mít bíle pozadí formátu 3,5x4,5 cm). Za poplatek vytiskneme vaší profesionální barevné fotografii vysoke rozlišenosti (nikoli sken) na bílém pozadí ve formátu jpeg dodání e-mailem naší agentuře Felida. Žádosti s starou a špatnou fotografií nebo fotografií na jiném než bílém pozadí budou (konzulátem) zamítnuty !!!
 • 1 x vyplněný formulář anketa - pošlete naší agentuře pro vyplnění online vízoveho formuláře
 • Cestovní pojištění platné pro území Ruské federace nebo svět na celou dobu platnosti víza* V případě zájmu si můžete naším prostřednictvím vyřídit cestovní pojištění!
 • Pozvání Ruske organizace, které je vyřízeno přes MID  Rusko - zajistí naše agentura Felida
 • Konzulární oddělení Ruské federace přijímá žádosti o ruská víza a vydává je v případě original pozvání od  MID RU. Tato pozvání zařizujeme v agentuře Felida. 

* Cestovní pojištění (kopii smlouvy) platné pro území Ruska do 30 dnů je nutné doložit pro celou dobu platnosti víza. U dvou-vstupového víza a více-vstupového víza je možné doložit kopii smlouvy o CP pro první vstup. CP opatřené razítkem a podpisem musí obsahovat jméno a příjmení pojištěné osoby, datum narození, číslo smlouvy, lhůtu platnosti, limit pojistného plnění a také územní platnost ( Rusko, Evropa, celý svět).  Cestovní pojištěni vyřízeni elektronicky online je platné bez razítka a podpisu.V případě CP k platebním kartám je nutné doložit čitelnou kopii přední strany karty a také potvrzení z razitkem dané banky, že je k platební kartě sjednáno platné cestovní pojištění s těmito uvedenými údaji.V případě rámcové firemní smlouvy je třeba doložit potvrzení od zaměstnavatele, že CP se vztahuje i na danou osobu po dobu platnosti viza.

Podklady potřebné pro vyřízení pracovního víza 

 • Podklady potřebné pro pracovní vízum do Ruska jsou stejné jako pro vyřízení obchodného víza 
 • Potřebujete mít ještě vyřízené pracovní pozvání na zakladě pracovního povolení v Rusku od MZV FMS RF ktere vyřídí váš partner v Rusku

Online vízový formulář do Ruska

 • Ruský konzulát v České republice uvádí, online vízový formulář s referenčním číslem, který se vyplňuje žadateli v českém, ruském nebo anglickém jazyce, a tiskne se pomocí webové stránky konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace: 
 • visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
 • Vyplněním a zasláním formuláře urychlete proces vyřízeni víza do Ruska
 • Občane cizí států (ne EU) musí při žádosti o ruské vízum předkládat doklad o povolení k trvalém pobytu ČR

Doručení dokumentů potřebných pro vyřízení víza

 • podklady doručíte na naši adresu: CA FELIDA, Korunovační 26, Praha 7, 170 00
 • poštou, kurýrem, osobně, e-mailem (urychlení vystavení pozvání!)

Objednaná víza vyžadujeme uhradit předem - při předání podkladů na vyřízení víza!

Registrace v Rusku

 • Podle zákona "O registraci cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti na území Ruské Federace" má každý cizinec, který vstoupí na ruské území povinnost se během 7 pracovních dnů po příjezdu do Ruska zaregistrovat
 • Pokud cestujete do Ruska na dobu kratší než 7 pracovních dnů (nepočítají se víkendy, státní svátky) registrovat se nemusíte
 • Pokud budete na území Ruské Federace 7 a více pracovních dnů bydlet v hotelu, registraci za Vás automaticky provede hotel
 • Pokud budete ubytovaní jinde než v hotelu, zaregistrovat Vás může majitel nebo oprávněný nájemce nemovitosti, kde budete bydlet, případně zvoucí osoba nebo organizace (osoba nebo firma, která byla uvedena na pozvání)
 • Registrace spočívá v doručení vyplněného formuláře: 
 • Oznámení o příjezdu cizince na místo pobytu na oddělení Federální Migrační Služby a získání potvrzené spodní části formuláře
 • K registraci budete potřebovat: kopii pasu (stránka s fotkou a osobními údaji), kopii víza a migrační kartu (tu budete vyplňovat cestou do Ruska před pasovou kontrolou)
 • To lze provést osobně s poskytovatelem ubytování na místní pošty nebo na oddělení místního FMS

Cestuje-li občan ČR do RF motorovým vozidlem jako řidič

 • Musí mít s sebou platný řidičský průkaz ČR a platný mezinárodní řidičský průkaz, nebo je vhodnější mít u sebe kopii českého řidičského průkazu s ověřeným překladem do ruštiny
 • Pokud řidič používá k cestě vozidlo, jehož není vlastníkem, právní řád RF v tomto případě ukládá aby byl řidič vybaven rusky psanou plnou mocí majitele vozidla. Podpis na plné moci musí být notářsky ověřen
 • České povinné ručení a mezinárodně uznávaná "zelená karta" pro území RF platí
 • Po dobu koronaviru není možne cestovaní motorovým vozidlem 

Důležité upozornění

 • Falešné dokumenty a dotazníky s nepravdivými údaji budou mít za následek zamítnutí vyřízení víza, nebo zákaz vstupu do Ruské federace.
 • Udělení víza plně záleží na rozhodnutí konzulátu Ruské federace.
 • Konzulát odmítnutí vydání víza nekomentuje a nevrací konzulární poplatek.
 •   

Kontakt

VÍZOVÝ SERVIS Agentura Felida s.r.o.
Korunovační 26
Praha 7, 170 00, Bubeneč
732 115 829
222 710 555